Balans instellingen

Deze instellingen zijn op alle strategieën van toepassing.

Parameter

Standaard waarde

Omschrijving

TRADING_LIMIT 0.001 Waarde: numeriek – een hoeveelheid in hoofd munt. Hiermee stel je in hoeveel Gunbot mag gebruiker per trade. De standaard waarde van 0.001 zou inhouden dat Gunbot een order plaatst voor 0.001 BTC wanneer je Bitcoin als hoofd munt gebruikt, bijvoorbeeld BTC-LTC. Gebruik alleen hele getallen voor fiat.
TL_PERC 0 Waarde: numeriek – een percentage in hoofd munt. Hiermee stel je je trading limit in als percentage van het totaal beschikbare hoofd munt. Elke ingevoerde waarde hoger als 0 zorgt ervoor dat TRADING_LIMIT genegeerd wordt. Voorbeeld: als je 10 gebruikt dan word per trade 10% van je beschikbare BTC gebruikt als je bijvoorbeeld BTC-ETH trade.
TL_ALLIN false Waarde: true of false.  Als je hier true gebruikt dan word voor elke trade je totale balans van de hoofdmunt gebruikt.
TRADING_FEES 0.25 Waarde: numeriek – een percentage. Hiermee stel je de trading fees in die je betaald op de exchange per trade.
FUNDS_RESERVE 0.001 Waarde: numeriek – een hoeveelheid in hoofd munt. Stel een hoeveelheid van de hoofd munt in waarmee Gunbot niet mag traden. Het word aangeraden om deze waarde voor alle pairs gelijk te houden.
KEEP_QUOTE 0 Waarde: numeriek – een hoeveelheid in altcoin. De hoeveelheid die je hier insteld zal altijd onverkocht blijven. Voorbeeld: als je 10 gebruikt dan zal er bij het traden op het pair BTC-BNB altijd 10 BNB balans overblijven, alles wat meer is wordt wel verkocht. Gebruik deze parameter alleen als override.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: