Bevestigende indicatoren

Als je een of meerdere van deze indicatoren gebruikt dan zal Gunbot alleen een order uitvoeren als aan de strategie instellingen EN deze indicatoren wordt voldaan.

Parameter Standaard waarde Omschrijving
RSI_BUY_ENABLED false Waarde: true of false. Als je hier true invult dan zal Gunbot alleen een koop-order plaatsen als zowel de koop strategie conditie als de RSI_BUY_LEVEL bereikt is.
RSI_SELL_ENABLED false Waarde: true of false. Als je hier false invult dan zal Gunbot alleen een verkoop-order plaatsen als zowel de verkoop strategie conditie als de RSI_SELLY_LEVEL bereikt is.
RSI_METHOD oscillator Waarde: oscillator of cross. Stel hiermee te gebruiken RSI methode in.
RSI_BUY_LEVEL 30 Waarde: numeriek, een range tussen 0 en 100. Stel de RSI in op het level waar je wil dat jou koop strategie mag kopen. Wordt ook gebruikt als RSI level voor Double Up koop-orders.
RSI_SELL_LEVEL 70 Waarde: numeriek, een range tussen 0 en 100. Stel de RSI in op het level waar je wil dat jou verkoop strategie mag kopen.
RSI_LENGTH 14 Waarde: numeriek – een aantal candle sticks. Stel hier in hoeveel candle sticks Gunbot moet gebruiken om RSI te berekenen. RSI wordt berekend door de sluitprijs van de candles en de laatste prijs.
STOCH_ENABLED false Waarde: true of false: Als je true gebruikt zal Gunbot alleen orders uitvoeren als zowel aan de strategie condities als de STOCH_BUY_LEVEL of STOCH_SELL_LEVEL instellingen wordt voldaan
STOCH_BUY_LEVEL 20 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het minimum Stochastic level in waaraan voldaan moet worden voordat er gekocht mag worden
STOCH_SELL_LEVEL 80 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het minimum Stochastic level in waaraan voldaan moet worden voordat er verkocht mag worden
STOCH_K 14 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de Stochastic %K te berekenen
SLOW_STOCH_K 3 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de langzame Stochastic %K te berekenen
STOCH_D 3 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de Stochastic %D te berekenen
MFI_ENABLED false Waarde: true of false: Als je hier true gebruikt zal Gunbot alleen orders uitvoeren als zowel aan de strategie condities als MFI_BUY_LEVEL of MFI_SELL_LEVEL condities wordt voldaan
MFI_BUY_LEVEL 20 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het MFI level in waar maximaal aan voldaan mag worden voor koop orders
MFI_SELL_LEVEL 70 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het MFI level in waar minimaal aan voldaan mag worden voor vekoop orders
MFI_LENGHT 14 Waarde: numeriek, een aantal candlestick perioden. Stel in hoeveel candle stick perioden gebruikt moeten worden in de berekening van MFI.
ADX_ENABLED false Waarde: true of false. Met true gebruik je ADX als bevestigende indicator. Er worden alleen orders geplaatst als de ADX minimaal het DX_LEVEL of hoger heeft.
ADX_LEVEL 25 Waarde: numeriek, een range van 0 tot 100. Stel het minimale level in dat ADX moet hebben om orders toe te staan.
DI_PERIOD 14 Waarde: numeriek, een range van 0 tot 100. Het aantal candles dat wordt gebruikt in de ADX berekening.
EMASPREAD false Waarde: true of false. Met true gebruik je de EMASPREAD als bevesigende indicator voor zowel koop als verkoop orders. De spread word elke cyclus berekend door de laagste EMA van de hoogste EMA af te trekken. Een koopsignaal is als de langzame EMA1 hoger is als de snelle EMA2 en de EMASPREAD waarde kleiner word nadat die eerst groter is geworden. Een verkoop signaal is wanneer de langzame EMA1 lager is als de snelle EMA2 en de EMASPREAD waarde wordt groter nadat die eerst kleiner werd.
EMAx 0.5 Waarde: numeriek, een percentage. Stel het minimale percentuele verschil in tussen EMA1 en EMA2 voor EMASPREAD. Als je 1 gebruikt, dan moet de spread minimaal 1% zijn voor er gekocht of verkocht kan worden.
EMA_LENGTH 50 Waarde: numeriek, een aantal candlestick perioden. Stel in hoeveel candle stick perioden gebruikt moeten worden in de berekening van EMA1 en EMA2
BTC_PND_PROTETION true Waarde: true of false. Hiermee worden koop orders geblokkeerd als er te veel prijsbeweging en volume in de BTC prijs zit. Instelbaar met BTC_MONEY_FLOW
BTC_MONEY_FLOW 35 Waarde: numeriek, tussen 0 en 100. Stel de Money FLow Inded (MFI) in waarbij OKKIES_MODE de koop orders moet blokkeren.
SMAPERIOD 50 Waarde: numeriek – aantal candlesticks – Hiermee stel je in hoeveel candle stick periodes gebruikt moeten worden voor de SMA berekening. Stel dezelfde waarde in als die je gebruikt op de charts van de exchange.
STDV 2 Waarde: numeriek (aangeraden is tussen de 1.9 en 2.1) –  staat voor de vermenigvuldiger in de bb calculatie.
CANDLES_LENGTH 99 Waarde numeriek, een aantal candle stick perioden. Stel in hoeveel candle stick perioden Gunbot van de exchange moet ophalen voor de berekening van andere indicatoren. Zorg ervoor dat dit hoog genoeg is.
STOCHRSI_METHOD oscillator Hier stel je de methode in voor de Stoch RSI berekening, je kan kiezen uit oscillator of cross
STOCHRSI_BUY_LEVEL 0.2 Hier stel je het niveau in voor de Stoch RSI koop orders, dit moet een waarde zijn tusen 0 en 1.
Gebruik je oscillator dan word er alleen een koop order gepaatst als de Stoch RSI 0.2 of lager is.
Gebruik je cross dan word er alleen een koop order geplaatst als de Stoch RSI de 0.2 doorkruist.
STOCHRSI_SELL_LEVEL 0.8 Hier stel je het niveau in voor de Stoch RSI verkoop orders, dit moet een waarde zijn tusen 0 en 1.
Gebruik je oscillator dan word er alleen een verkoop order gepaatst als de Stoch RSI 0.8 of lager is.Gebruik je cross dan word er alleen een verkoop order geplaatst als de Stoch RSI de 0.8 doorkruist.
STOCHRSI_LENGTH 14 Hiermee stel je in hoeeel candlestick perioden gebruikt worden voor de Stoch RSI berekening.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: