Parameter Standaard waarde Beschrijving
debug false Waardes: true of false. Wordt gebruikt om debug berichten weer te geven in de bot, gebruikt daarvoor de waarde true. Gebruik dit alleen als je echt iets moet debuggen.
BOT_DELAY 1 Waarde: numeriek – wordt gebruikt vermenigvuldigde waarde in de formule in de bot delay. De bot vertraagd de verwerking van een nieuw pair voor een willekeurige hoeveelheid milliseconden. Dit is voor wanneer Poloniex klaagt over te veel verzonden API verzoeken. Formule: willekeurig tussen de 200 en 400 milliseconden * BOT-DELAY. Er is geen aangeraden getal per exchange, hoe lager het getal hoe sneller de bot cycled. Maar als je veel pairs draait dan kan dit verhoogd moeten worden, is dus afhankelijk per gebruiker.
BOT_CCLEAN 2 Waarde: numeriek – staat voor tijd in uren. Deze parameter dwingt Gunbot om de cache op te schonen door Gunbot elke x uur te herstarten. Deze instelling triggert de TRADES_TIMEOUT paramteret niet. Stel hier alleen een lage waarde in als je daadwerkelijk problemen ondervind na een lange tijd de bot aan te hebben staan.
CANCEL_ORDERS_ENABLED true Waarde: true of false. Als deze op true staat, dan zal Gunbot niet vervulde orders verwijderen als de prijs niet meer bij de koop of verkoop prijs in de buurt is. Zet de waarde op false als je ook handmatig trade op pairs waar je ook op Gunbot.
CANCEL_ORDERS_CYCLE_CAP 1 Waarde: numeriek – staat voor het aantal cycles. Hiermee definieer je het aantal cycles dat de bot moet wachten voordat die openstaande orders kan annuleren.
RESERVE_PILE_UP false Waarde: true of false. Als je hier true gebruikt dan worden al je winsten automatisch bij je funds reserve gezet.
interval_ticker_update 25000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden – Deze parameter is om aan te geven na hoeveel millieseconden de bot de laatste prijs per pair ophaald van de exchange. (standaard waarde is 25000 oftewel 25 seconden). Verlaag dit getal als je wil dat Gunbot sneller een prijsupdate doet, bijvoorbeeld als je korte termijn trends zoekt. Deze parameter is gerelateerd aan period_storage_ticker.
period_storage_ticker 2000 Waarde: numeriek. Met deze parameter definieer je het aantal opgehaalde prijsen van de exchange die bewaard worden voor de calculatie van andere indicatoren. Het is belangrijk dat je dit getal niet te laag maakt, anders heb je neit genoeg waardes voor de trend watcher of de lokale EMA berekening. Elke keer als de ticker wordt geupdate word er een prijs toegevoegd. Maar ook wanneer er een nieuwe cycle start die sneller is dat de ingestelde tijd bij ‘interval_ticker_update’. De laatste mogelijkheid gebeurd alleen als je maar weinig pairs tegelijk hebt draaien.
timeout_buy 60000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden. Dit is een internet timeout die er voor zorgt dat de bot na het plaatsen van een koop order niet opnieuw een koop order mag plaatsen op hetzelfde pair voor het aantal ingestelde milliseconden.
timeout_sell 60000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden. Dit is een internet timeout die er voor zorgt dat de bot na een verkoop-order niet nog een verkoop-order kan plaatsen op hetzeflde pair voor het aantal ingestelde milliseconden.
VERBOSE true Waarde: true of false. Als deze staat ingesteld op true dan krijg je meer gedetailleerde informatie in de console.
json_output ./json Hier kan je een map selecteren waarin de JSON state fiels voor de pairs worden opgeslagen
WATCH_MODE false Waarde: true of false. Dit is de testmode, als die op true staat dan worden er geen daadwerkelijke orders geplaatst.
withdraw_address YOURBTCADDRESSHERE Bij automatisch withdraw word de BTC verstuurd naar het hier opgegeven Bitcoin adres. elke keer als het ingestelde niveau (withdraw_threshold) is bereikt.
withdraw_threshold 0.5 Waarde: numeriek – hoeveelheid BTC. Stel de hoeveelheid BTC dat moet worden verzameld met RESERVE_PILE_UP voordat een automatische withdraw wordt uitgevoerd.
BEST_CURRENCIES false Waarde: true of false. Hiermee kan je instellen of je suggesties wilt ontvangen van Gunbot voor pairs om op te traden. De suggesties komen terecht in de Gunbot logs en kunnen worden aangepast met MINIMUM_VOLUME_GOOD_CURRENCY en MINIMUM_VARARIATION_SUGGEST_TRADE.
MINIMUM_VOLUME_GOOD_CURRENCY 200 Waarde: numeriek. Staat voor het volume per 24 in de hoofdmunt. Hiermee stel je in wat minimaal het volume moet zijn waar BEST_CURRENCIES aan moet voldoen. (bv: 200BTC per 24h)
MINIMUM_VARIATION_SUGGEST_TRADE 1 Waarde: numeriek. Hoeveelheid BTC. Stel in hoeveel een pair minimaal moet varieren per 24 uur. 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: