EMA Spread

De EMA is een ‘exponentioneel tijdgewogen gemiddelde’ wat inhoud dat de prijzen over een X aantal ingestelde perioden wordt bekeken om tot een gemiddelde te komen, hoe recenter de prijs hoe meer die mee weegt in het gemiddelde. Door een combinatie van meerdere EMA lijnen met verschillende waardes te gebruiken kan je korte en lange termijn prijstrends van elkaar scheiden. Het verschil tussen de verschillende EMA’s word de spread genoemd. Deze spread kan op zijn beurt ook weer gebruikt worden om een trend te bepalen, dat is precis waar deze strategie gebruik van maakt.

EMA spread in Gunbot

Je kan de EMA spread gebruiken als primaire strategie maar ook als bevestigende indicator, in dit artikel gaan we alleen in op de tweede situatie. Als de koop strategie bepaald dat het een goed koop moment is dan zal Gunbot vervolgens ook controleren of het een goed koop moment is volgens de EMA spread. Alleen als dat het geval is zal Gunbot een koop order plaatsen, hetzelfde is van toepassing op verkoop orders.

Om de EMA spread als bevestigende indicator toe te passen op je strategie ga je naar Settings > Strategy configurator en daar selecteer je de strategie waar je EMA spread op wil toepassen. Klik vervolgens op het Indicator tabblad en selecteer EMA Spread, hierna zie je de parameter EMAx verschijnen. Hiermee stel je het percentage verschil tussen de 2 EMA’s in waar minimaal aan voldaan moet worden voor een koop of verkoop order.

 

 

EMASPREAD false Waarde: true of false. Met true gebruik je de EMASPREAD als bevesigende indicator voor zowel koop als verkoop orders. De spread word elke cyclus berekend door de laagste EMA van de hoogste EMA af te trekken. Een koopsignaal is als de langzame EMA1 hoger is als de snelle EMA2 en de EMASPREAD waarde kleiner word nadat die eerst groter is geworden. Een verkoop signaal is wanneer de langzame EMA1 lager is als de snelle EMA2 en de EMASPREAD waarde wordt groter nadat die eerst kleiner werd.
EMAx 0.5 Waarde: numeriek, een percentage. Stel het minimale percentuele verschil in tussen EMA1 en EMA2 voor EMASPREAD. Als je 1 gebruikt, dan moet de spread minimaal 1% zijn voor er gekocht of verkocht kan worden.
EMA_LENGTH 50 Waarde: numeriek, een aantal candlestick perioden. Stel in hoeveel candle stick perioden gebruikt moeten worden in de berekening van EMA1 en EMA2