Uitleg over de Gunbot logs

In de logfiles van Gunbot treft je alle informatie die Gunbot gebruikt, in dit artikel leggen we ze een voor een uit. Deze logfiles zijn op alle strategieën van toepassing behalve op Emotionless. De logfiles worden per tradingpair bewaard in de map /logs, als de bestanden 25MB worden dan worden deze automatisch gezipped en er worden maximaal 3 logfiles per pair bewaard.

Trailing

Als je een strategie gebruikt met een trail functie (TSSL of een andere met Trailme!) dan zijn er een paar secties per cycle waar alle informatie over het trailen in staat. De informatie van TSSl en TrailMe is bijna identiek en gebruiken dezelfde logica alleen de startpunten verschillen.

image

Trailen bij koop orders

Start Omschrijving
TrailingBuy limit De onderste limiet voor het trailen, de BUY_RANGE. Deze waarde wordt elke cycle die Gunbot maakt geupdate aan de hand van de Last price.
Last price De huidige laagste vraagprijs
Target to buy Het startpunt om met trailen te beginnen, dit is een percentage onder de laagste EMA en wordt bepaald door de parameter BUY_LEVEL.
Stop limit De bovenste limiet voor het trailen, de BUY_RANGE. Deze waarde wordt elke cycle die Gunbot maakt geupdate aan de hand van de Last price.

Er word een koop order geplaatst zodra de Last Price de Stop Limit naar boven doorkruist en boven de onderste EMA is.

Als er in de log staat ‘the price is in range‘, dan is de prijs tussen de Stop Limit en de TrailingBuy limit.

Trailen bij verkoop orders

Start Omschrijving
TrailingStop limit De bovenste limiet voor trailing, de SELL_RANGE. Deze waarde wordt elke cycle die Gunbot maakt geupdate aan de hand van de Last price.
Last price De huidige hoogste biedprijs
Target to sell Startpunt voor het trailen van een verkoop order, dit is een percentage boven de gemiddelde koopprijs, dit is de GAIN parameter.
StopLoss limit De onderste limiet voor het trailen, de SELL_RANGE. Deze waarde wordt elke cycle die Gunbot maakt geupdate aan de hand van de Last price.

Er wordt een verkoop order geplaatst zodra de Last Price de StopLoss limit naar beneden toe doorkruisd nadat het in de range is geweest en minimaal aan de GAIN parameter heeft voldaan.

Als er in de log staat ‘the price is in range‘, dan is de prijs tussen de StopLoss limit en de TrailingStop limit.

Als je in de strategie ‘TSSL_TARGET_ONLY: false‘ hebt staan dan wordt er ook een verkoop order geplaatst als er NIET aan de GAIN parameter voldaan is. Deze optie is er enkel voor TSSL en niet voor TrailMe.

 

Het “grid”

Hieronder is afgebeeld wat bedoeld wordt met ‘het grid’, deze informatie gaat over de core checks, indicatoren en de trading checks. Dit grid zie je voor elk pair, elke cycle voorbij komen (behalve bij Emotionless).

image

Core checks

log entry Beschrijving
Stop limit hit Hier zie je of de prijs de ingestelde STOP_LIMIT heeft bereikt of overschreden.
Can we buy Als hier YES staat dan betekend dat dat je de betreffende munt nog niet in bezit hebt (of minder als MVTB) en er wordt aan de criteria van de aankoop strategie wordt voldaan.
Can we sell Als hier YES staat dan betekend dat dat je de betrefende munt bezit en aan de criteria van de verkoop strategie wordt voldaan.
Panic sell Hier zie je of de parameter PANIC_SELL aan staat of niet.
Can average Als je DOUBLE_UP gebruikt dan staat hier YES als het mogelijk is om een double up order uit te voeren volgens de parameters DU_METHOD en DU_CAP_COUNT.
REVERSAL TRADE Hier zie je of een pair in Reversal Trading zit. Er staat YES als REVERSAL_TRADING aan staat en er een RT_BUY is uitgevoerd en er nog niet is terug gekocht.

Indicatoren

Hier vind je de indicatoren zoals die door Gunbot worden berekend.

Trading checks

Log entry Omschrijving
Ask Huidige laagste vraagprijs
Bid Huidige hoogste biedprijs
Base Balance Beschikbare hoeveelheid Base munt
Quote Balance Beschikbare hoeveelheid alt munt
Quote On Orders Hoeveelheid alt munt dat momenteel in een open order staat
BreakEven point Het ‘break even’ (geen winst, geen verlies) punt, trading fees zijn mee berekend.
ENTRY POINT Dit is de ‘price to buy’ volgens de instellingen van de aankoop strategie. Koop je bijvoorbeeld met BB dan is deze prijs een X% boven de onderste BB. Voor strategieën zonder vaststaand start bedrag (bijvoorbeeld als je een bevestigende indicator gebruik) wordt er gebruik gemaakt van de BUY_LEVEL parameter.
EXIT POINT De verkoop prijs, bepaald door de verkoop strategie instellingen. Verkoop je bijvoorbeeld met BB dan is de weergegeven verkoop prijs een X% onder de bovenste BB. Voor strategieën zonder vaststaand verkoop bedrag (bijvoorbeeld als je een bevestigende indicator gebruik) wordt er gebruik gemaakt van de GAIN parameter.
RT BUY De volgende prijs waarop Gunbot een RT_BUY order gaat uitvoeren. Als je ook trailing gebruikt dan is dit het startbedrag om te beginnen met trailen.
RT SELL De volgende prijs waarop Gunbot een RT_SELL gaat uitvoeren. Als je ook trailing gebruikt dan is dit het startbedrag om te beginnen met trailen.
BUYBACK Het break-even punt waar Gunbot een bag terug koopt om met het normale traden verder te gaan.
STOP LIMIT De Stop Limit wordt berekend door de gemiddelde aankoop prijs te nemen en hier de waarde van de parameter STOP_LIMIT vanaf te trekken.
XTREND Hier wordt de trend richting zoals berekend door de XTREND weergegeven. Alleen geldig bij StepGain
BAG VALUE IN BASE Hier staat de waarde van de altcoin ‘bag’ weergegeven in base munt. Voorbeeld: met tradingpair BTC-ETH heb je 1ETH wat een waarde heeft van 0.005BTC. Het kan zijn dat deze waarde niet verdwijnd nadat er een verkoop order is geweest, deze zal dan worden geupdate na de volgende koop order.
LAST TRADE P/L Het percentage winst of verlies van de laatste verkoop order van deze strategie.
BASE LAST TRADE P/L De winst of verlies van de laatste order weergegeven in Base munt.

Winst / Verlies

In deze sectie staat de winst en verlies weergegeven per trading pair, de trading fees zijn mee berekend. Alle trades worden opgehaald van de exchange (ook degene die je daar handmatig hebt uitgevoerd) en de IGNORE_TRADES_BEFORE parameter wordt hier ook gebuikt.

Log entry Omschrijving
Pair P/L De totale winst of verlies die een pair heeft opgeleverd. Openstaande orders worden niet meeberekend.
Normal Trading De winst / verlies van alle trades behalve de Reversal Trading trades. Openstaande posities worden meeregekend als ongerealiseerde winst, de volledige ‘bag’ wordt gezien als verlies totdat die verkocht is.
Reversal Trading De winst / verlies van alleen de trades die zijn gemaakt tijdens Reversal Trading. Openstaande posities worden meeregekend als ongerealiseerde winst, de volledige ‘bag’ wordt gezien als verlies totdat die verkocht is.
Last 24h Zelfde als Pair P/L maar alleen de trades van de afgelopen 24 uur. Dit kan inaccuraat zijn als er meerdere koop orders zijn in een periode langer als 24 uur en er nog niet verkocht is.
Last week Zelfde als Pair P/L maar alleen de trades van de afgelopen 7 dagen. Dit kan inaccuraat zijn als er meerdere koop orders zijn in een periode langer als 24 uur en er nog niet verkocht is.
Last month Zelfde als Pair P/L maar alleen de trades van de afgelopen 30 dagen. Dit kan inaccuraat zijn als er meerdere koop orders zijn in een periode langer als 24 uur en er nog niet verkocht is.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: