Overige bot instellingen

GUI instellingen

Parameter Standaard waarde Omschrijving
enabled true Stel false in als je geen gebruik wilt maken van de grafische interface
start false Met false zal Gunbot wel de grafische interface starten maar nog geen pairs starten totdat de core is gestart vanuit de settings pagina. Als je geen gebruik wil maken van de grafische interface moet je hier true instellen.
port 3000 Het poort nummer van de grafische interface
https false Stel true in als je Gunbot alleen via https wilt laten werken. Je zult dan een key pair moeten genereren en die in de Gunbot map moeten opslaan.
key localhost.key Stel de bestandsnaam in waar jouw private API keys in worden opgeslagen voor de GUI via https
cert localhost.cert Stel de bestandsnaam in waar de cerfificaten staan ogeslagen die worden gebruikt als je de GUI via https gebruikt.

 

Websockets

Parameter Standaard waarde Omschrijving
port 5001 Hier kan je de poort voor websockets aanpassen
clientport 3000 Hier kan je de client poort voor derde partij web interfaces invoeren
hostname 127.0.0.1 Het ip adres of hostnaam die gebruikt moet worden voor websockets. Standaard is localhost, je kan ook een extern IP adres gebruiken.

 

Overige

Parameter Standaard waarde Beschrijving
debug false Waardes: true of false. Wordt gebruikt om debug berichten weer te geven in de bot, gebruikt daarvoor de waarde true. Gebruik dit alleen als je echt iets moet debuggen.
BOT_DELAY 1 Waarde: numeriek – wordt gebruikt vermenigvuldigde waarde in de formule in de bot delay. De bot vertraagd de verwerking van een nieuw pair voor een willekeurige hoeveelheid milliseconden. Dit is voor wanneer Poloniex klaagt over te veel verzonden API verzoeken. Formule: willekeurig tussen de 200 en 400 milliseconden * BOT-DELAY. 
BOT_CCLEAN 2 Waarde: numeriek – staat voor tijd in uren. Deze parameter dwingt Gunbot om de cache op te schonen door Gunbot elke x uur te herstarten. Deze instelling triggert de TRADES_TIMEOUT paramteret niet. Stel hier alleen een lage waarde in als je daadwerkelijk problemen ondervind na een lange tijd de bot aan te hebben staan.
CANCEL_ORDERS_ENABLED true Waarde: true of false. Als deze op true staat, dan zal Gunbot niet vervulde orders verwijderen als de prijs niet meer bij de koop of verkoop prijs in de buurt is. Zet de waarde op false als je ook handmatig trade op pairs waar je ook op Gunbot.
CANCEL_ORDERS_CYCLE_CAP 1 Waarde: numeriek – staat voor het aantal cycles. Hiermee definieer je het aantal cycles dat de bot moet wachten voordat die openstaande orders kan annuleren.
RESERVE_PILE_UP false Waarde: true of false. Als je hier true gebruikt dan worden al je winsten automatisch bij je funds reserve gezet.
interval_ticker_update 25000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden – Deze parameter is om aan te geven na hoeveel millieseconden de bot de laatste prijs per pair ophaald van de exchange. (standaard waarde is 25000 oftewel 25 seconden). Verlaag dit getal als je wil dat Gunbot sneller een prijsupdate doet, bijvoorbeeld als je korte termijn trends zoekt. Deze parameter is gerelateerd aan period_storage_ticker.
period_storage_ticker 2000 Waarde: numeriek. Met deze parameter definieer je het aantal opgehaalde prijsen van de exchange die bewaard worden voor de calculatie van andere indicatoren. Het is belangrijk dat je dit getal niet te laag maakt, anders heb je neit genoeg waardes voor de trend watcher of de lokale EMA berekening. Elke keer als de ticker wordt geupdate word er een prijs toegevoegd. Maar ook wanneer er een nieuwe cycle start die sneller is dat de ingestelde tijd bij ‘interval_ticker_update’. De laatste mogelijkheid gebeurd alleen als je maar weinig pairs tegelijk hebt draaien.
timeout_buy 60000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden. Dit is een internet timeout die er voor zorgt dat de bot na het plaatsen van een koop order niet opnieuw een koop order mag plaatsen op hetzelfde pair voor het aantal ingestelde milliseconden.
timeout_sell 60000 Waarde: numeriek – tijd in milliseconden. Dit is een internet timeout die er voor zorgt dat de bot na een verkoop-order niet nog een verkoop-order kan plaatsen op hetzeflde pair voor het aantal ingestelde milliseconden.
VERBOSE true Waarde: true of false. Als deze staat ingesteld op true dan krijg je meer gedetailleerde informatie in de console.
WATCH_MODE false Waarde: true of false. Dit is de testmode, als die op true staat dan worden er geen daadwerkelijke orders geplaatst.
withdraw_address YOURBTCADDRESSHERE Bij automatisch withdraw word de BTC verstuurd naar het hier opgegeven Bitcoin adres. elke keer als het ingestelde niveau (withdraw_threshold) is bereikt.
withdraw_threshold 0.5 Waarde: numeriek – hoeveelheid BTC. Stel de hoeveelheid BTC dat moet worden verzameld met RESERVE_PILE_UP voordat een automatische withdraw wordt uitgevoerd.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: