De Stochastic oscillaor

De Stochastic Oscillator (STOCH) bestaat uit 2 verschillende lijnen, de hoofdlijn is de %K en de tweede lijn is de %D. Beide lijnen hebben een waarde tussen de 0 en 100 en zullen elkaar op de grafiek regelmatig kruizen. De bewegingen van de %D lijn zijn namelijk langzamer als die van de %K.

Op de afbeelding hieronder is een voorbeeld weergegeven van de STOCH, de %K is de blauwe lijn en de %D de rode, zoals je kruisen de lijnen elkaar met grote regelmaat.

 

Hoe werkt STOCH?

Als de %K lijn de %D lijn naar boven doorkruist dan kan dit worden gezien als een koop signaal, andersom als de %K de %D naar beneden kruist is een verkoop signaal. Door de vele kruizingen die er plaats vinden moet je deze indicator als bevestiging gebruiken en niet als hoofd strategie (is in Gunbot ook niet mogelijk) want als je dat doet zijn er nog andere factoren waarmee je rekening moet houden. Een signaal is extra sterk als het plaatsvind in het bijbehorende gebied zoals we dat kennen van de RSI. Vind er dus een koop kruizing plaats onder de 30 dan is dit een sterk koop signaal. Hetzelfde geldt voor een verkoop signaal boven de 70. Hieronder staat een afbeelding met voorbeelden van sterke signalen.

Hoe gebruik je STOCH in Gunbot

Stoch kan enkel gebruikt worden als bevestigende indicator, dit betekend dat als aan de strategie eisen van de gewone koop of verkoop strategie voldaan wordt dan gaat Gunbot kijken of er ook aan de STOCH instellingen voldaan wordt alvorens een order te plaatsen. Je gebruikt STOCH voor zowel koop als verkoop orders. In het volgende voorbeeld leggen we uit hoe Gunbot bepaald of aan de STOCH criterea voldaan wordt.

Voorbeeld: Je hebt Gain als koop strategie met als buy_level: 1 en als bevestigende indicator heb je STOCH met als stoch_buy_level: 30. Op het moment dat de prijs 1% onder de laagste EMA is zal Gunbot geinteresseerd zijn om te kopen omdat aan de koop strategie wordt voldaan. Echter voordat Gunbot zal gaan kopen checkt hij eerst of zowel de %K als de %D onder de 30 zijn, is dit het geval dan zal Gunbot een koop order plaatsen. Als 1 of beide lijnen zich boven de 30 bevinden dan zal Gunbot wachten met kopen totdat ze hier wel onder gezakt zijn alvorens de koop order te plaatsen. Maar ook dan zal nog steeds ook aan de Gain strategie voldaan moeten worden.

Dit voorbeeld is ook toepasbaar op verkoop orders, met als verschil dat beide lijnen zich boven de stoch_sell_level moeten bevinden om een order te kunnen laten uitvoeren. Om er achter te komen wat de meest ideale instellingen zijn voor deze bevestigende indicator raden wij de Backtest add-on aan, met deze handige tool kan je per pair onderzoeken wat de meest winstgevende instellingen zouden zijn.

Hieronder staat nog een overzicht van alle relevante parameters die bij STOCH horen:

STOCH_ENABLED false Waarde: true of false: Als je true gebruikt zal Gunbot alleen orders uitvoeren als zowel aan de strategie condities als de STOCH_BUY_LEVEL of STOCH_SELL_LEVEL instellingen wordt voldaan
STOCH_BUY_LEVEL 20 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het minimum Stochastic level in waaraan voldaan moet worden voordat er gekocht mag worden
STOCH_SELL_LEVEL 80 Waarde: numeriek: een range tussen 0 en 100. Stel het minimum Stochastic level in waaraan voldaan moet worden voordat er verkocht mag worden
STOCH_K 14 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de Stochastic %K te berekenen
SLOW_STOCH_K 3 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de langzame Stochastic %K te berekenen
STOCH_D 3 Waarde: numeriek, aantal perioden. Het aantal periode dat gebruikt moet worden om de Stochastic %D te berekenen