TrailMe!

TrailMe! is een functie die je kan gebruiken om een betere koop of verkoop prijs te krijgen als met de standaard gebruikte strategie. Zodra aan de condities van de strategie voldaan wordt zal met TrailMe gebruikt gemaakt worden van TSSL om een betere prijs te bereiken.

Parameter Standaard waarde Omschrijving
TRAIL_ME_BUY false Waarde: true of false. Gebruik true als je TSSL wilt gebruiken om een betere koop prijs te bereiken nadat je normale koop strategie criteria zijn bereikt.
TRAIL_ME_SELL false Waarde: true of false. Gebruik true als je TSSL wilt gebruiken om een betere verkoop prijs te bereiken nadat je normale verkoop strategie criteria zijn bereikt.
TRAIL_ME_DU false Waarde: true of false. Gebruik true als je wilt dat TSSL wordt gebruikt voor double up orders
TRAIL_ME_RT true Waarde: true of false. Gebruik true als je wilt dat TSSL voor RT_BUY orders wordt gebruikt.
TM_RT_SELL false Waarde: true of false. Gebruik deze om met TSSL te trailen voor RT_SELL orders.
TRAIL_ME_BUY_RANGE 0.5 Waarde: numeriek – een percentage. Stel hiermee de koop range in voor trail me. Een waarde van 0,5% bij een prijs van 0.1 geeft een range russen 0.0995 en 0.1005
TRAIL_ME_SELL_RANGE 0.5 Waarde: numeriek – een percentage. Stel hiermee de verkoop range in voor trail me. Een waarde van 0,5% bij een prijs van 0.1 geeft een range russen 0.0995 en 0.1005
TRAIL_ME_RT_SELL_RANGE 0.5 Waarde: numeriek – een percentage. De verkoop range voor TrailMe

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: